Khu nghỉ dưỡng

Hood Canal Resort in Union, WA

Tiêu đề trang chủ

Chào đón vật nuôi

Chỗ đậu xe

Băng thông rộng không dây Internet

Hình ảnh

Hood Canal Resort

Hood Canal Resort - Luxury Lookout - Bedroom at sunset

Hood Canal Resort - Walls of Glass - Patio with magnificent views

Hood Canal Resort - Luxury Lookout - Living room views

Hood Canal Resort - Walls of Glass - Grand kichen

Hood Canal Resort - Walls of Glass - Master bedroom views

Tiện ích

Thông tin bổ sung

Chấp nhận thẻ tín dụng, Truy cập 24/7, Chào đón trẻ em, Chào đón vật nuôi và Vật nuôi chỉ được phép vào sau khi được sắp xếp

Bên ngoài

Lò nướng gas BBQ, Ghế xếp và Ca nô/Kayak

Chỗ đậu xe

Đã bao gồm chỗ đậu xe

Spa

Bể sục ngoài trời

Quy định Chỗ nghỉ

Chấp nhận thẻ tín dụng

Chào đón trẻ em

Chào đón vật nuôi

Vật nuôi chỉ được phép vào sau khi được sắp xếp

Check in: 04:00 PM

Check out: 12:00 PM (noon)

Chính sách và Lưu ý